Diensten en vaardigheden in bodemverbetering

===

Grondstromencoördinatie tussen agrarische ondernemers en landeigenaren (vraag) en projecten (aanbod).
*
Tot ontwikkeling brengen van proefprojecten en het realiseren van verbetering van cultuurgrond met grond uit projecten.
*
Kennisontwikkeling en kennisdeling. Deelnemen aan onderzoek naar bodemverbetering met grond.
*
Vernieuwen van de denkwijzen in het omgaan met de gezondheid van de bodem en het omgaan met overtollige grond.
*
Diensten vanuit ervaring en vaardigheid

Ingenieursdiensten, projectmanagement, interimmanagement
IPM rollen: CM, TM, OM, PM
Auditing UAV-GC, contractbeheersing van werken in uitvoering.
Expert Bodemsanering, Grond- en Bouwstoffen,
Wet Bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Implementatie bodem volgens Omgevingswet
===