Missie

===

Werk aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie door verhogen van de verkracht van de bodem.
*
Laat bovengrond bestaan als bovengrond. Gebruik vrijkomende grond uit projecten op een maatschappelijk zo nuttig mogelijke manier.
*
Waardeer agrarische ondernemers voor het verzorgen van de bodem

Geeft pachters waardering voor structurele verbetering van bodem met een effect langer dan de pacht; Melioratierecht [BW boek 7 artikel 350] .
*
Erken en verhoog het bewustzijn “het gemeenschappelijke belang” van Nederlandse gezonde bodem.
*
Werk door het verbeteren van bodem met grond aan maatschappelijke opgaven:

circulair omgaan met grondstoffen;
wateroverschot en -tekort;
voedselproductie;
klimaat;
hoog- laagwaterveiligheid.
*
Breng beleid, om te komen tot een gezondere bovengrond, tot uitvoering.

===