Visie
===

V erbeter landbouwbodems met grond uit projecten.
Verhoog het percentage klei in zandbodem waardoor de vochthuishouding verbetert.
Breng een dun laagje kleibagger aan op veenweide waardoor kleideeltje in het veen dringen
en de afbraak van het veen vertraagt.
*
Verbind de vraag naar bodemverbetering uit landbouw met de overtollige grond uit projecten,

infrastructuur, natuur en ruimtelijke ontwikkeling.
Zoek daarbij gepaste financiering en zorg voor een eerlijke verdeling in de keten tussen project en landbouw.
*
Vooralsnog gaat het om "schone" grond uit projecten toegepast op "schone" landbouwpercelen.

*
Zoek naar overeenstemming in de geest van het Melioratierecht.

Agrarische ondernemers krijgen een vergoeding voor het structureel verbeteren en verzorgen van de bodem.
*
Ontwikkel de rekenwijze voor duurzaamheid verder door.

Neem het effect van CO2-binding van met grond verbeterde bodem erin mee.

===